CHARAKTERY WEDŁUG LOWENA

ZESTAW NAGRAŃ Z TEORIĄ A. LOWENA OPISUJĄCĄ 5 TYPÓW OSOBOWOŚCI U LUDZI

6 filmów

5,5 godziny

Kupuję!

 
Każdemu z 5 charakterów poświęcam około godzinne nagranie, a oprócz tego jest też nagranie wstępne.
 
Jest to teoria, która może pomóc zrozumieć siebie i znaleźć wspólny mianownik swoich trudności.

 

 

PRZY KAŻDYM CHARAKTERZE OPISUJĘ:

 
Dowiesz się także, jaka sylwetka ciała odpowiada takiej strukturze charakteru, a także jakie ćwiczenia lowenowskie mogą być szczególnie pomocne.
 
Nagrania skierowane są na rozwój własny, nie jest to materiał szkoleniowy.
Intencją jest lepsze rozumienie siebie i wiedza jaki kierunek będzie pomocny.

Nie jest to szkolenie o tym jak pracować z innymi ludźmi.

Aby kupić kurs przez PayPal, należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres maciej.gierasimiuk@gmail.com, a potwierdzenie wpłaty wraz z informacją czy potrzebna jest faktura, na adres: kontakt@bodyself.pl

CHARAKTER SCHIZOIDALNY

 • Wycofanie w świat idei, myśli, fantazji, nauki, dyscypliny, sztuki, duchowości – daleko od cielesności – mój umysł jest moim jestestwem!
 • Nie ma poczucia bycia całością
 • Niewielka ilość uczuć pozytywnych jak i negatywnych.
 • Osoby schizoidalne postrzegają osoby emocjonalne jako irracjonalne pozbawione kontroli albo szalonych
 • Świat może być przeżywany jako wrogi, zagrażający – przez co może zostawać we wrogich środowiskach
 • mogą być bardzo kreatywne i twórcze osoby
 • ciało przeżywane jako zimne i obce
 • lęk, że w bliskości zostanę pochłonięty

CHARAKTER ORALNY

 • Życie charakteru oralnego skupia się wokół problemu potrzebowania.
 • W jego życie będzie odznaczało się dwubiegunowością.
 • Tendencją do desperackiego lgnięcia do innych osób, lęku przed samotnością i porzuceniem 
 • Uczucie, że wiecznie jest za mało. I niemożność nakarmienia się tym co jest dostępne.
 • skłonność do depresji
 • choroba może być nieświadomym akceptowanym sposobem na troskę i wyrozumiałość
 • fantazje o pełnym zaspokojeniu – narkotyki, alkohol, bogactwo, opieka
 • zatracanie się w miłości i przenosi na związki swój lęk przed opuszczeniem

CHARAKTER NARCYSTYCZNY

 • Mój obraz jest wart więcej niż ja
 • to co widać, jest wart więcej niż to kim się czuję
 • potrzeba bycia kimś więcej… niż jestem
 • niebaczny(nieświadomy reakcji na siebie) lub nadwrażliwy (wyczulony na te reakcje)
 • unieważnienie relacji, relacja bywa ważna kiedy ma dobre efekty
 • lęk przed byciem kontrolowanym – więc dużo energii w kontrolowanie siebie i innych
 • sukces ważniejszy niż JA, porażka jest przeżywana jako druzgocąca

CHARAKTER MASOCHISTYCZNY

 • Skupiony na zadowalaniu innych
 • Gotowość do przyjmowania na siebie obciążeń i noszenia ich
 • poczucie uwikłania w pętlę maksymalnych wysiłków, które ostatecznie prowadzą do porażki
 • Przyjemność domaga się ukarania i kontroli
 • muszę być miły, podległy, nawet kiedy kipi we mnie wściekłość
 • jeśli wyrażę złość to zostanę porzucony lub ukarany
 • Negatywna reakcja na sukces

CHARAKTER SZTYWNY

 • „Nie dam Ci siebie”, „nie poddam się (uczuciom)”
 • doskonałość jest obroną przed uczuciami
 • Dąży do bliskości poprzez kontrolę siebie.
 • Lęk przed odrzuceniem jego uczuć
 • Powstrzymywanie się przed wyrażaniem uczuć,
 • Intensywne życie emocjonalne – ale wewnątrz. Nie przekłada się to na ekspresję.
 • Ambicja, rywalizacja, agresywność -> bierność to słabość

Czy wiesz, że...

Dobrym uzupełnieniem CHARAKTERÓW, może być KURS ONLINE METODĄ LOWENA PRZEZ CIAŁO – BLIŻEJ SIEBIE.
 
Kurs składa się z ośmiu sesji ćwiczeniowych, podczas których w praktyce możesz pracować nad różnymi problemami wynikającymi z poszczególnej struktury charakteru.
 
Pod każdym modułem kursowym, znajdziesz wskazówki do jakiego typu charakteru, ćwiczenia będą najbardziej przydatne.
metoda a. lowena